[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]

CONVOCATORIA ; Assemblea General Ordinària 25 setembre 2022

Adjunt document de convocatoria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»black» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-00-CONVOCATORIA-Assemblea-General-Ordinaria-25-setembre-2022-.pdf»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_highlighted_text color_type=»regular» style=»full_text» highlight_expansion=»default»]Assemblea General Ordinària de l’exercici 2021 de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE TAMARIU (AVAT) celebrada el diumenge 25 de setembre de 2022[/nectar_highlighted_text][vc_column_text]    A Tamariu, quan són les 10:30 hores del dia esmentat a l’encapçalament, s’inicia la sessió, d’acord amb l’ordre del dia establert, després de la convocatòria prèvia tramesa a tots els associats. A continuació, es forma la llista dels associats presents i representats:

 

PRESENTS: Sra. Dolors Benito Carreras, Sr. Enric Canela Campos, Sra. Judit Gonzalez representant de l’Hotel Hostalillo, Sr. Joaquim Bernat i Norat, Sr. Jordi Miracle, Sr. Miquel Angel Ramon Gabarró, Sr. Pau Amat Vilaró, Sr. Jordi Garcia-Coca Castro, Sr. Albert Comas.

 

REPRESENTATS: Club Nàutic Tamariu representat per Sr. Jordi Miracle Tous, Sr. Fernando Garcia-Coca Castro, Sr. Andreu Tomas Batlle, Sr. Enric Roca Vallet, Sr. Joan F. Foret Auvigne, Sr. Josep M. Sanchez Hidalgo, Sr. Josep M. Martí Labori, Sra. Pili Fleck Bou, Sr. Ricart Fleck Bou,

 

Presideix l’assemblea general el que ho és de la Junta Directiva, Sr. Jordi Miracle i Tous, i actua com a secretari de la mateixa el Sr. Albert Comas i Suquet. Comença el president donant la benvinguda als assistents i tot seguit s’inicia la sessió sota el següent:

Ordre del Dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Presentació de la nova WEB de l’AVAT. Suggeriments i millores.

3.- Consell de Gestió: de la redacció de les actes i acords no transcrits: notificar la data per sol·licitar les activitats i per a la realització de cates al passeig.

4.- Camí de ronda: sinistralitat. Propostes i actuacions.

5.- Canal d’aigua i Passeig: problemàtica; actuacions.

6.- Tamariu nit: sorolls: “botellots” i d’altres; recollida d’escombraries, especialment vidres i bufadors mecànics. Actuacions i gestions.

7.- Del Pla d’usos. De l’ordenació de la platja i àrees de bany. Serveis de temporada.

8.- Factures de la SGAE.

9.- De l’assessor comptable de l’AVAT: si s’escau, nomenament; canvi de domicili de l’AVAT; modificació de l’art. 3 i l’apartat C de l’art. 25 dels Estatuts.

10.- Aprovació, si s’escau, del compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2021 i pressupost 2022.

11.- Precs i preguntes.


1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

Es fa esment de l’errada del segon punt, on el president exposa que les activitats del 2019 i 2020 es van suspendre pel Covid, quan hauria de constar 2020 i 2021 que és corregida en aquest mateix acte, i no havent-hi més qüestions es dona per llegida i aprovada per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Presentació de la nova WEB de l’AVAT. Suggeriments i millores.

El president informa que la WEB de l’AVAT ja està en funcionament, disposa d’un programa actualitzat i es propietat de la nostre associació. Explica les incidències hagudes, entre altres, que per les modificacions introduïdes per Google totes les plataformes s’han vist obligades a introduir canvis en el seus “motors” i, també, que el programador que la estava construint va patir una Covid molt forta.

Destaca que la WEB està enllaçada amb RED COSTA BRAVA la qual cosa  permet que qualsevol que entri a GOOGLE i teclegi TAMARIU apareix la nostre WEB a la llista d’opcions. I si es demana per alguna activitat (Exemple: excursions en caiac ) el redirigeix a CAIACS TAMARIU. El mateix succeeix  amb la resta de activitats comercials, càmpings, hotels, etc. I si l’usuari s’interessa per una activitat o restaurant fora de Tamariu RED COSTA BRAVA ho enllaça amb les opcions de la localitat interessada. La WEB es un vehicle que permet potenciar les activitats comercials, d’esbarjo i oci de Tamariu a mes de la via de comunicació amb els nostres associats.

Ara la qüestió es emplenar-la de continguts, per exemple: bolcar convocatòries i actes, activitats programades, butlletins informatius, articles etc., etc..

Es proposa a l’assemblea contractar el servei de manteniment de la WEB. Per part dels presents, es considera necessari aquesta contractació. Es recomana demanar diferents pressupostos. La Sra. Judit Gonzalez ofereix el contacte de l’informàtic del Hotel Hostalillo, que els funciona molt bé, per que pressuposti el manteniment de la web.

També s’acorda que un membre de la junta faci el seguiment de la WEB.

3.- Consell de Gestió: de la redacció de les actes i acords no transcrits: notificar la data per sol·licitar les activitats i per la realització de “cates” al passeig.

El president exposa que no es una qüestió puntual d’ara, sinó que es ve produint al menys des de fa 2 anys. Es a dir, a la convocatòria no es relacionen els assumptes a tractar i a l’Acta no es recullen tots els acords adoptats o es modifiquen els adoptats a conveniència dels responsables de l’Ajuntament. Com tampoc es recullen els assumptes proposats per l’AVAT com succeeix, per exemple, amb la reiterada queixa pels nombrosos accidents que es venen produït al camí de ronda, especialment a l’accés des de la platja dels Lliris i dels qual l’Ajuntament es responsable per omissió.

El president explica que a l’Acta del darrer mes d’octubre no van ser recollits 2 acords:

  1. En funció de la evolució de la 6ª onada de la Covid l’Ajuntament ens diria quan s’havia de presentar la sol·licitud de les activitats.
  2. I també las dates en què es farien les “cates” al passeig per tal d’esbrinar l’estat dels fonaments que el mar està soscavant.

En aquest punt es recorda que després de l’execució de les obres del clavegueram davant de l’ES DOFI es va produir un esvoranc obligant a apuntalar tota la terrassa-menjador del restaurant per evitar que s’enfonsés.

Es va demanar a la tècnica de l’Ajuntament la correcció de l’acta i que ens digues quan s’havia de presentar la sol·licitud de les activitats i es farien les “cates” al passeig. (veieu l’Annex 3 de la convocatòria)

Per Mail de  27 d’abril de 2022 la tècnica de l’Ajuntament s’excusa amb  que el proppassat 11 de gener Qualitat Urbana havia enviat mails als correus de l’AVAT i de l’oficina del Sr. Comas “demanant quines activitats es farien en domini marítimo-terrestre donant termini fins el 31 de gener de 2022” ; Mails que “casualment” mai van arribar a destí. Sosté que van ser enviats i això quan estan vigents les mesures extraordinàries de la Resolució SLT/8/2022, de 4 de gener, per a la contenció de la sisena onada de la Covid-19, i que aquell mateix 11 de gener el Decret-Llei 1/2022, entre altres mesures extraordinàries, suspèn la celebració de juntes fins el 30 de juny de 2022.  

El fet va ser que l’Ajuntament l’11 de gener no va remetre cap mail donant tràmit per presentar les sol·licituds d’activitats a cap associació i club nàutic com confirmen el Club Vela de Calella i el Club Nàutic de Tamariu. I no va ser fins a la publicació del “Decret de Desescalada” (Resolució SLT/99/2022, de 26 de gener), quan l’Ajuntament, a aquelles entitats que els anaven “empaitant”, els hi remet el enllaç per baixar el formulari d’activitats, como es veu al mail rebut pel Club Vela Calella. 

Des de l’Ajuntament també se’ns va retreure que no demanéssim la subvenció per a les activitats, i això quan en cap moment ens van donar tràmit per presentar la sol·licitud d’activitats.

A la reunió del Consell de Gestió de 17 de juny es va tornar a plantejar tota aquesta qüestió perquè, novament, la tècnica de l’ajuntament torna a remetre la convocatòria sense relacionar els assumptes a tractar, infringint la Llei de Procediment Administratiu de Catalunya; la tècnica es va justificar dient que ella s’ajustava al Reglament del Consell de Gestió. Atès que la resta d’assistents també recolzaven la nostre queixa, l’Alcalde, Sr. Vigas, decideix demanar un informe als serveis jurídics de l’ajuntament i donar per finalitzada la reunió. En data 1 d’agost el secretari de l’ajuntament emet l’informe (vid. annex 3); el president, desprès d’exposar que aquest infringeix, entre altres, el principi de jerarquia normativa, demana a l’assemblea autorització per impugnar i contradir les conclusions de l’informe, petició que és aprovada per unanimitat de tots als assistents. 

4.- Camí de ronda: sinistralitat. Propostes i actuacions.

S’inicia aquest punt exposant la gran quantitat d’accidents que s’estan produint al camí de ronda, especialment a l’accés des de la platja dels Lliris, amb intervencions dels helicòpters de Bombers de la Generalitat. En la temporada 2020 es van produir no menys de 16 accidentes i un nombre semblant la temporada passada. I sense que aquesta greu problemàtica tot i ser exposada al Consell de Gestió fos recollida a les Actes, malgrat les queixes de l’AVAT. 

La qüestió es que l’ajuntament es resisteix, amb excuses inversemblants, a fer cap actuació per reduir el nombre de accidents que es venen produint al Camí de Ronda. 

Refereix els antecedents d’aquets assumpte; en el 2017 el Sr. Albert Comas va trobar al portal de transparència de l’ajuntament els projectes dels camins de ronda, redactats per GISA el maig de 2009 i aprovats pel consistori el 2010, i que l’ajuntament té amagats des de la seva aprovació. A les gestions fetes per trobar una solució a l’accés al camí de ronda, donat que es trobar en zona marítimo-terrestre i al error en les ubicacions de les fites, a la reunió promoguda per l’AVAT amb el Departament de Territori i Sostenibilitat,  a la qual va ser convidat l’alcalde però va assistir el Sr. Palahí, el Director General, atès la competència de Costas de l’Estat, s’ofereix a tractar aquestes qüestions directament amb Costas de l’Estat per la qual cosa va demanar que l’ajuntament redactes un avantprojecte de l’accés al Camí de Ronda. El Sr. Palahí es va comprometre a la seva redacció i a lliurar-ho no mes tard del següent mes d’octubre. 

El fet va ser que l’ajuntament no va redactar mai l’avant-projecte, malbaratant l’oportunitat per solucionar l’accés al camí de ronda que, pel seu deficient mal estat, segueix provocant accidents molt greus.  

A les reunions de Consell de Gestió, cada vegada que es demanava informació sobre la seva redacció rebíem tota mena d’excuses, algunes tant inversemblants com que els arquitectes no hi creuen en la proposta de Territori, o que el camí de  ronda es una passera. 

A dia d’avui, tot està com estava per més que hem insistit.

Com també sembla que els projectes de GISA hagin desaparegut de la web de l’ajuntament,  a la reunió mantinguda el passat mes de Juny amb el Sr. Vigas, aquest es va comprometre a localitzar-los. Avui en dia seguim esperant que ens els faciliti.

Després d’un intens intercanvi de parers l’assemblea acorda que es demani, tant al Consell de Gestió com per instància, la publicació dels projectes de GISA a la web de l’ajuntament i l’execució de les actuacions necessàries al Camí de Ronda per evitar que es continuïn produint més accidents.  

5.- Canal d’aigua i Passeig: problemàtica; actuacions.

El president exposa els que son el antecedents de tota la problemàtica que està portant l’anul·lació del Canal d’aigua, anomenat el xuclador. Refereix l’esvoranc que es va produir davant de l’Es dofi que, per la seva profunditat i extensió, hi entrava fins i tot un home, i que va obligar a apuntalar la terrassa-menjador per evitar el seu enfonsament; la sèrie fotogràfica del ICGC, del període de 1967 fins al 2019, que es van lluirar a l’ajuntament i que posa de relleu el retrocés experimentat per la platja a la zona llevant. Explica les esquerdes per les quals el mar soscava els fonaments del passeig; com la resistència de l’ajuntament a fer cap actuació malgrat les evidencies que justifica en que es va fer el corresponen projecte tècnic i estudi de medi ambient i que aquest no desaconsellava la anul·lació. En diferents reunions del Consell es demana  copia de aquest expedient,  amb la llicència d’obra a l’ajuntament que, amb diferents excuses, s’ha negat a lliurar-los. Petició que, una vegada més, tampoc es recollida a les Actes de les reunions. 

Sobre la realització de “cates” per comprovar l’estat dels fonaments del passeig l’ajuntament diu que han passat les càmeres per les canonades del clavegueram i que tot està bé. I això quan es evident que per l’interior de les canonades no es pot comprovar el estat dels fonaments del passeig, es a dir, de la terra que constitueix la seva base. 

Després d’alguns aclariments i un curt intercanvi d’opinions l’assemblea acorda que es continuï insistint en aquesta problemàtica a les reunions de Consell i també es demani per instancia tot el projecte, estudi mediambiental i la llicencia d’obra, com la realització de les “cates” que permetin esbrinar l’estat en que es troben els fonaments del passeig. 

6.- Tamariu nit: sorolls: “botellots” i d’altres; recollida escombraries, especialment vidres i bufadors mecànics. Actuacions i gestions.

La junta ha rebut moltes queixes pels sorolls que es produeixen durant les nits-matinades a Tamariu: botellots que duren fins a la matinada; recollida d’escombraries a dos quarts de cinc o sis de la matinada, bufadors mecànics a dos quarts de set; cotxes fent el burro quan tanquen les carpes; etc., etc..

En relació als horaris de recollida d’escombraries l’alcalde, Sr. Vigas, ens va dir que estava als contractes signats i res es podia fer fins que no acabes la concessió. En aquest punt intervé el Sr. Enric Canela dient que el que diu l’alcalde no es cert, que ell ha parlat amb els conductors y treballadors de la recollida i que aquests li han dit que es l’ajuntament qui els marca els itineraris, hores i punts de recollida. I que tots els problemes venen de la deficient gestió de l’ajuntament. S’apunta que la recollida d’escombraries és més complexa del que sembla i que a les facultats d’econòmiques hi ha departaments especialitzats en el seu anàlisis i les problemàtiques que plantegen. 

Es destaca que s’estan produint sorolls per part de locals que sembla ser tenen autorització per posar música, però acaben muntant una “discoteca” al mig dels carrers. En expressió d’un dels assistents, a les nits, Tamariu es una cala sense llei. 

Per part de l’assemblea s’acorda presentar queixa formal per a cadascun d’aquest fets, amb instàncies individualitzades, exigint que es respectin les pròpies ordenances de la corporació I la Llei contra el soroll, i demanar mes vigilància policial a les nits. 

7.- Del Pla d’usos. De l’ordenació de la platja i àrees de bany. Serveis de temporada.

S’informa que el Pla d’usos que l’Ajuntament ve proposant a la Conselleria de Territori sempre es un “copia-enganxa” de les prescripcions de l’informe del 2017 de Capitania de Palamós. Informe que pels riscos que suposava la seva implantació per tots els usuaris de la Cala va ser anul·lat i quedar sense efecte, tornant a l’anterior ordenació que és la que s’aplica des de fa anys sense incidències.

També s’exposa que la licitació dels serveis de temporada s’ha transformat en una subhasta, i malgrat les al·legacions fetes, es torna a tractar d’ imposar les prescripcions contingudes a l’informe de capitania de 2017 que d’aplicar-se portarà greus conseqüències. S’estan fent gestions davant les administracions per evitar aquest despropòsit de les quals continuarem informant. 

L’assemblea acorda que també es presenti una instancia exposant les nostres queixes.

8.- Factures de la SGAE.

S’exposen les discrepàncies que mantenim amb la SGAE. Aquesta ens demana preu de les entrades, número d’espectadors, taquilla i import de la facturació, el 347, declaracions d’IVA, retencions, etc.etc., quan l’AVAT no disposa, com a entitat sense ànim de lucre, de cap d’aquests documents, ni tampoc té ingressos per aquestes activitats.

La tarifa que aplicava la SGAE va ser anul·lada per una sentencia del Tribunal Suprem, fet que la SGAE nega i tampoc expliquen quins son els preus, la tarifa que estan aplicant i qui els va aprovar.

Sembla ser que el criteri de la SGAE es que té un dret universal de cobrament sobres qualsevol activitat, amb independència de l’ús que es faci del seu repertori.

Es absurd que la SGAE pretengui cobrar un import per l’actuació de un conta contes en una animació infantil, per a nou o deu menuts, a on va contar les faules d’Esop acompanyat per una guitarra. Import que, a més, suposa gairebé el 30% del cost d’aquella actuació, que considerem del tot abusiu i fora de lloc. 

També pretenen la SGAE el cobrament de factures prescrites. 

Per assemblea s’acorda donar resposta a la SGAE oposant el cobrament d’aquestes taxes pels motius exposats.

9.- De l’assessor comptable de l’AVAT: si s’escau, nomenament; canvi de domicili de l’AVAT; modificació de l’art. 3 i l’apartat C de l’art. 25 dels Estatuts.

S’exposen els fets que justifiquen l’abús de confiança per part de l’anterior assessor comptable de l’AVAT  i la decisió presa en la seva substitució.

Després d’un intercanvi d’impressions es decideix nomenar al Sr. Albert Comas i Suquet l’assessor  comptable de l’AVAT, i s’acorda fixar el domicili social en aquesta oficina, acordant que a la propera junta es modifiqui l’article 3 i l’apartat C del art. 25 dels estatuts. 

10.- Aprovació, si s’escau, del compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2021 i pressupost 2022.

El president exposa els balanços resultants del exercici actual i després de diverses intervencions i un intercanvi d’opinions, l’assemblea per unanimitat  aprova el compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2021 i el pressupost de 2022 que s’ajunten a aquest acta 

11.- Precs i preguntes.

El Sr. Albert Comas informa que seria molt important l’arribada del gas natural a Tamariu. Es va aconseguir dur a terme una reunió a l’ajuntament, amb representants de Nedgia Aragon.

Naturgy és comercialitzadora i per canalitzacions i creació d’infraestructures és Nedgia.

A Nedgia Aragon si que li interessa assumir aquesta inversió, ja que estaven pendents de rebre fons de Rússia, per a la seva expansió. Per raons obvies, ha quedat aturat, però segons ens indiquen, estan negociant altres fons per inversions.

En el supòsit que aquesta iniciativa prosperi, s’informarà detalladament, ja que el millor seria que la canalització arribés des de Palafrugell, o bé, que des d’un terreny municipal pròxim, i mitjançant dipòsits, canalitzessin la seva distribució.

Es proposa, si s’escau, dur a terme una assemblea general extraordinària durant el mes de desembre d’enguany.

Per tal de reconduir les reclamacions que s’estan duent a terme continuadament amb l’Ajuntament sense obtenir solucions, l’assemblea acorda que cada queixa es presenti individualment, així com altres vies de pressió i informació publica.

                                            

I no havent-hi més assumptes per tractar, es clou l’assemblea a les 13:08 del dia esmentat.

          El President                                                      El secretari[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» equal_height=»yes» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» advanced_gradient_angle=»0″ overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none» gradient_type=»default» shape_type=»»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-00-Queixa-Aj-no-es-transcriuen-acords-data-sol·licitut-activitats-i-cates-passeig-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 00; Queixa Aj ; no es transcriuen acords ; data sol·licitut activitats i cates passeig[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-01-UD-Ordre-del-dia-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 01 ; UD ; Ordre del dia[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-02-UD-dona-resposat-al-meu-mail-i-informa-sobre-subvensions-activitats-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 02 ; UD dona resposat al meu mail i informa sobre subvensions activitats[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-03-1-Decret-Llei-1-2022-d11-de-gener-sestableixen-mesures-extrtaordinaries-per-fer-front-COVID-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 03 1; Decret Llei 1-2022 d’11 de gener ; s’estableixen mesures extrtaordinàries per fer front COVID[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-03-2-RESOLUCIO-SLT-99-2022-de-26-de-gener-sestableixen-mesures-desescalada-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 03 2 ; RESOLUCIÓ SLT-99 -2022 ; de 26 de gener ; s’estableixen mesures (desescalada)[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-03-3-AOC-notifica-problema-amb-el-servidor.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 03 3 ; AOC ; notifica problema amb el servidor[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-04-1-Club-Vela-Calella-mail-rebut-de-Qualitat-Urbana-per-presentar-activitats.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 04 1 ; Club Vela Calella ; mail rebut de Qualitat Urbana per presentar activitats[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-04-2-CNT-informa-que-este-ejercicio-NO-se-les-remitio-notificacion-para-actividades-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 04 2 ; CNT informa que este ejercicio NO se les remitio notificación para actividades[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-05-Acta-Consell-de-Gestio-Tamariu-de-17-de-juny-de-2022.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 05 ; Acta Consell de Gestió Tamariu de 17 de juny de 2022[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-03-06-Ajuntament-Informe-Regim-Consell-de-Tamariu-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 03 06 ; Ajuntament ; Informe Regim Consell de Tamariu[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-04-01-Els-Bombers-rescaten-una-dona-accidentada-a-la-cala-den-Roig-a-Tamariu-•-Radio-Capital-de-lEmporda.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 04 01 ; Els Bombers rescaten una dona accidentada a la cala d’en Roig, a Tamariu • Ràdio Capital de l’Empordà[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-04-02-perills-Cami-de-Ronda-.jpg» icon_fontawesome=»fa fa-file-image-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 04 02 ; perills Cami de Ronda[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-excel-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-01-SGAE-sol·licitud-de-Pressupost-Espectadors-Taquilles-.xlsx»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 01 ; SGAE sol·licitud de Pressupost – Espectadors – Taquilles[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-02-contestamos-el-requerimiento-de-la-SGAE-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 02 ; contestamos el requerimiento de la SGAE[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-03-El-TS-tumba-el-sistema-de-tarifas-de-la-SGAE-6-abril-2018.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 03 ; El TS tumba el sistema de tarifas de la SGAE; 6 abril 2018[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-04-0-SGAE-Antonio-Roldan-remite-facturas-cuyo-pago-reclama-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 04 (0) ; SGAE – Antonio Roldan remite facturas cuyo pago reclama[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-04-1-Factura-SGAE-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 04 (1) ; Factura SGAE[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-04-2-Factura-SGAE-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 04 (2) ; Factura SGAE[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-08-04-3-Factura-SGAE-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 08 04 (3) ; Factura SGAE[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-09-05-Compte-dingressos-i-despeses-de-lexercici-2021-i-pressupost-2022-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]99 99 10 ; Compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2021 i pressupost 2022[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row]