[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]

CONVOCATORIA ; Assemblea General Ordinària 2019-20

Adjunt document de convocatoria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»black» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/CONVOCATORIA_Assemblea-General-Ordinaria-2019_20-.pdf»][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/1″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_highlighted_text color_type=»regular» style=»full_text» highlight_expansion=»default»]Assemblea General Ordinària dels exercicis 2019-2020 de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE TAMARIU (AVAT) celebrada el dia 6 de novembre de 2021.[/nectar_highlighted_text][vc_column_text]    A Tamariu, quan són les 11:00 hores del dia esmentat a l’encapçalament, s’inicia la sessió, d’acord amb l’ordre del dia establert, després de la convocatòria prèvia tramesa a tots els associats. A continuació, es forma la llista dels associats presents i representats següents:

        Presents:

 •   Judit Gonzalez- Hotel Hostalillo
 •   Claudio Sopeña Nualart
 •   Albert Comas i Suquet
 •   Jordi Miracle i Tous

          Representats:

 • Joan Francesc Foret Auvigne
 • Joaquin de Miquel Sagnier
 • Fernando Ariso Vives
 • Marta de Miquel Sagnier
 • Enric Roca Vallet 
 • Maider Gómez Cia 
 • Josep Mª Marti Labori
 • Montserrat Serra Vilarnau
 • Montserrat Vilarnau Comas        

Presideix l’assemblea general el que ho és de la Junta Directiva, Sr. Jordi Miracle i Tous, i actua com a secretari de la mateixa el Sr. Albert Comas i Suquet. Comença el president donant la benvinguda als assistents i tot seguit s’inicia la sessió sota el següent:

Ordre del Dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 

2.- De la cancel·lació d’activitats de l’AVAT y cobrament de quotes.

3.- Dels problemes de la WEB i amb la recepció i enviament de e-mails. De la migració a una nova plataforma i contractació d’IONOS. 

4.- De les pudors de clavegueres al passeig. 

5.- De l’Accés al Camí de Ronda.

6.- Del subministrament del GAS a Tamariu.

7.- Factures de la SGAE.

8.- Del bloqueig del compte per Deutsche Bank.

9.- Del Pla d’usos. De l’ordenació de la platja i àrees de bany.

10.- De l’assessor comptable de l’AVAT: i, si s’escau, nomenament i canvi de domicili de l’AVAT amb modificació de l’art. 3 i apartat C de l’art. 25 dels Estatuts.

11.- Aprovació, si s’escau, del compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2019 i 2020 i pressupost de 2021.

12.- De la il·luminació de la pineda pàrquing i pineda infantil

13.- Elecció de nova junta directiva. 

14.- Precs i preguntes. 

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

       El President demana als assistents si volen que es llegeixi l’acta de la reunió anterior, rebuda prèviament per tots els associats, responent l’Assemblea de forma negativa i és aprovada per unanimitat.

 2.- De la cancel·lació d’activitats de l’AVAT y cobrament de quotes.

 El president exposa que les activitats del 2019 es van suspendre pel Covid, i les de l’any passat, 2020, l’Ajuntament va proposar que contractéssim les activitats i deu dies abans, segons l’evolució de la pandèmia, decidirien si es podrien fer. Davant la suspensió de la Festa Major de Palafrugell i que, en cas de no realitzar-se l’activitat, l’AVAT hauria d’assumir les conseqüències, la Junta va decidir cancel·lar totes les activitats. I per aquest mateix motiu no es va gira cap quota, com tampoc es van gira en els darrers dos anys. 

3.- Dels problemes de la WEB i amb la recepció i enviament de e-mails. De la migració a una nova plataforma i contractació d’IONOS. 

El President exposa el problemes provocats pel motor de la nostre web, i de la plataforma on teníem el hosting, què tècnicament estaven superats i eren obsolets. De la migració feta a la plataforma IONOS i les limitacions per fer una pagina web nova que quedes en propietat de l’AVAT. Desprès d’una petita recerca es va contactar amb la companya “8 de mar”, que havia construït la web dels Amics de les Illes Formigues. Després d’exposar l’oferta rebuda oferint un preu especial de 700.-€,  si l’AVAT accepta col·laborar amb el portal de turisme “Red Costa Brava”. El President demana a l’assemblea autorització per contractar la construcció de la web en les condiciones ofertes que es concedida per unanimitat dels assistents. 

4.- De les pudors de clavegueres al passeig. 

Després d’un intens debat sobre les resistències de l’Ajuntament per afrontar aquesta important problemàtica que pot portar greus conseqüències a tota la cala, es destaquen els efectes que posen de relleu la sèrie cronològica de fotografies de la platja de llevant i embarcador, des de 1967 a 2019, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Són rellevants les executades a la part més exterior de l’embarcador, que va provocar un cert retrocés de la platja, i l’anul·lació del canal, l’any 2013, modificant les corrents i l’onatge que impedeix la reposició de sorra. Aquí es destaca que l’anul·lació de la canal va ser producte d’una ocurrència d’un responsable polític de l’Ajuntament sense disposar de cap estudi tècnic ni projecte. Totes les vegades que va ser demanat al Consell de Gestió se’ns van treure de sobre amb excuses inversemblants.   

Per la seva importància es destaca que, finalitzades les obres de la claveguera, el següent 7 de febrer 2020, davant del Restaurant Es Dofí es va enfonsar part del passeig. La terra que feia de fonament havia desaparegut. L’esvoranc era tan important que va requerir posar puntals per evitar l’enfonsament de la terrassa- menjador del local, com es pot veure a les fotografies que es van acompanyar a la memòria com Annex 8. 

Es debaten formules i actuacions per obligar a l’Ajuntament a afrontar aquesta problemàtica d’una vegada per totes. Es barreja presentar una queixa formal i exposar, un altre cop, aquesta qüestió al Consell de Gestió i exigir que quedi recollit en acta.

5.- De l’accés al Camí de Ronda

Es repassen els antecedents d’aquest “vell” assumpte resseguint el punt 4 de la memòria. Els projectes redactats per GISA que l’ajuntament durant més de deu anys es resisteix a executar sense justificar el motiu. Aquests projectes van ser arraconats pels diferents governs municipals deixant a la nostra cala amb uns camins de ronda en un estat molt precari i amb evidents perills pels seus usuaris. 

Es posa en valor que el Sr. Alcalde, Sr. Piferrer, i el Sr. Jaume Palahí Agustí, Regidor de Via Pública i Urbanisme i del nucli de Tamariu, van malmetre la oportunitat que ens van oferir des del Departament de Territori i Sostenibilitat per solucionar l’accés al Camí de Ronda des de la platja dels Lliris que tants accidents provoca. Aquesta temporada s’han comptabilitzat més de dotze accidents, i d’aquests no menys de sis a l’accés al camí de Ronda. No s’entén el motiu de tota aquesta resistència de l’Ajuntament quan té el deure de vetllar per la integritat física de les persones, de les quals és responsable. Es proposen diferents iniciatives, des de presentar instància, explicant els antecedents de tota aquesta problemàtica amb les respostes rebudes i formulant queixa formal, com també que s’exposi tantes vegades com calgui al Consell de Gestió i forçant per que quedi recollida en acta. 

6.- Del subministrament del GAS a Tamariu. 

El Sr. Comas explica que s’han fet gestions davant de Naturgy i aquesta companyia va trobar molt interesant el projecte però que no disposava de recursos per afrontar-lo. Es treu a col·lació els problemes que està patint aquesta companyia amb la Opa per part d’un important grup australià. Per la seva banda una filial de Naturgy, NETGIA, té interès en el projecte i disposa del finançament necessari. El Sr. Comas explica que NETGIA no podrà utilitzar la xarxa de Naturgy, encara que sigui una companyia filial. Per aquest motiu tindran que construir una nova conducció de gas i posaran un dipòsit a les rodalies de Tamariu per fer el subministrament. Després de diversos aclariments l’assemblea demanda al Sr. Comas que faci ell mateix el seguiment i l’informe dels progressos que es vagin produint. 

7.- Factures de la SGAE.

El president exposa que la SGAE, per liquidar els drets d’autor, ens va demanar pressupostos sense IVA, preu de les entrades, nombre d’espectadors, etc., de les activitats. Documentació que no tenim com se’ls va dir. 

Com anècdota explica que la SGAE pretén cobrar 45.-€ per l’actuació d’un conta contes infantil que, acompanyat per una guitarra, es dedica a cantar els contes dels germans Grimm i les faules d’Esopo. Quan la factura del conta contes pujava 250.-€. Sembla que la SGAE creu tenir un dret universal de cobrament sobre qualsevol actuació i no segons el seu repertori. I que fa dos anys el Tribunal Suprem va anul·lar totes les tarifes de la SGAE. Per aquest motiu se’ls va demanar que aclareixin quines són les tarifes que apliquen i si aquestes havien estat aprovades, i si fos així, que indiquessin per quina administració. Encara estem esperant la seva resposta. 

8.- Del bloqueig del compte per Deutsche Bank.

Després d’un curt debat i l’aclariment de petites qüestions, el President explica que es va obrir un nou compte a Banc Sabadell a on van ser transferits els fons de l’AVAT.  Per tots els mals de cap i l’abús pel bloqueig del compte proposa denunciar aquests fets al Banc d’España, que els assistents rebutgen per la pèrdua de temps i esforços que suposarà. 

Respecte dels pagaments abonats per compte de l’AVAT se n’aprova el seu reintegrament. 

9.- Del Pla d’usos. De l’ordenació de la platja i àrees de bany.

Es fa un repàs dels antecedents d’aquest assumpte. Es destaca que a començaments d’any l’Ajuntament va tractar d’imposar l’ordenació de la badia de la capitana de mar sense facilitar ni donar tràmit, de cap estudi que les aconselles, ni de la resolució que, en el seu cas, les havia aprovat. Impedint als interessats la formulació d’al·legacions i l’accés als recursos legalment establert que és causa d’indefensió. Ordenació ara tractaran d’imposar amb la nova licitació que s’està anunciant. 

10.- De l’assessor comptable de l’AVAT: i si s’escau, nomenament i canvi de domicili de l’AVAT amb modificació de l’art. 3  i l’apartat C de l’art. 25 dels Estatuts.

Aquest és un assumpte molt desagradable. L’assessor es cobra les seves factures directament del compte de l’AVAT, incrementant els seus imports sense demanar autorització ni comunicar-ho i, ara, pretenia cobrar-se més de 1.800,00.-€, sense que en aquest exercici s’hagi girat cap quota ni realitzar cap activitat, ni tampoc la comptabilitat, és a dir, per no fer res. 

L’assemblea, per l’abús de l’assessor comptable i per la pèrdua de confiança, decideix la seva substitució que també porta a tenir que canviar el domicili social ja que aquest és el de l’assessoria comptable. 

Després d’un intercanvi d’opinions i propostes per trobar un nou assessor comptable, es decideix que fins que no s’esculli un de nou, que sigui el Sr. Comas qui assumeixi aquestes tasques, i una vegada escollit el nou assessor es canviarà el domicili social.

11.- Aprovació, si s’escau, del compte d’ingressos i despeses de l’exercici 2019 i 2020 i pressupost de 2021.

Per una qüestió formal, com sembla que no va quedar clar l’aprovació de les comptes de 2018 en la passada junta, s’han acompanyat novament per sotmetre-les a l’assemblea. Respecte del pressupost de l’exercici de 2021 senyalar que la junta per raó de la pandèmia no va acordar girar cap quota, i per tenir el compte bloquejat, no es va preveure cap ingrés ni despesa. A més, el que era el nostre assessor tampoc va confeccionar el compte de ingressos i despeses.

Després d’un intercanvi d’opinions, l’assemblea per unanimitat, ratifica l’aprovació dels comptes de 2018 i el compte d’ingressos i despeses dels exercicis 2019 i 2020 que s’adjunten a l’acta. 

12.- De la il·luminació de la pineda pàrquing i pineda infantil

Finalment, després de tres anys, l’Ajuntament va instal·lar la il·luminació al pàrquing de la pineda i pineda infantil. 

13.- Elecció de nova Junta directiva.

       Acabat el mandant de l’actual Junta Directiva i no havent-se presentat cap altra candidatura, la nova Junta queda constituïda pels següents associats: President el Sr. Jordi Miracle, vicepresident el Sr. Albert Comas, i com a vocal i secretari la Sra. Judit Gonzalez. 

14.- Precs i preguntes.

El President adverteix de la discordança que existeix entre el redactat dels estatuts i la pràctica bancaria.  En aquells la signatura conjunta prevista és la del Tresorer i el Secretari, sense tenir en compte al vicepresident, que hauria de ser corregit. També anticipa que és probable, per la inscripció de l’AVAT en el Registre d’Associacions, que ens demanin que els estatuts estiguin ratificats per tres interventors que haurien de ser nomenats a la propera assemblea. 

      

  Arribats a aquest punt i sense haver-hi més temes a tractar, es dona per acabada aquesta assemblea, quan són les 14:16 hores.

 

El President                      El Secretari[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Extra-Color-1″ icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-01-MEMORIA-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Memoria[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» equal_height=»yes» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» advanced_gradient_angle=»0″ overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none» gradient_type=»default» shape_type=»»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-10-Annex-1-2021-07-08-Radio-Capital-Palafrugell-aplaca-els-actes-de-Festa-major-degut-laugment-de-contagis-de-Covid-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 1 ; 2021 07 08 ; Radio Capital ; Palafrugell aplaça els actes de Festa major degut l’augment de contagis de Covid[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-20-Annex-2-2019-01-18-Mossos-sha-donat-resposta-a-la-nostra-denuncia-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 2 ; 2019 01 18 ; Mossos s’ha donat resposta a la nostra denúncia[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-30-Annex-3-2019-01-31-JMT-a-Ana-Ma-Aguila-se-fundio-el-ordenador-servidor-Avat-mensaje-de-error-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 3 ; 2019 01 31 ; JMT a Ana Mª Aguila se fundio el ordenador- servidor Avat mensaje de error[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-40-Annex-4-2019-02-07-0-JMT-a-Ana-Ma-Aguila-mensaje-de-error-remision-captura-pantalla-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 4 ; 2019 02 07 (0) ; JMT a Ana Mª Aguila mensaje de error remisión captura pantalla[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-41-Annex-4-2019-02-07-1-Captura-de-pantalla-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 4 ; 2019 02 07 (1) ; Captura de pantalla[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-50-Annex-5-2020-03-14-JMT-a-Ana-Ma-Aguila-problemas-de-remision-mails-inseguridad-comunicaciones-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 5 ; 2020 03 14 ; JMT a Ana Mª Aguila problemas de remisión mails – inseguridad comunicaciones[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-51-Annex-5-2020-03-16-Ana-Ma-Aguila-informa-que-dejo-la-informatica-hace-par-de-anos-propone-a-Ionos-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 5 ; 2020 03 16 ; Ana Mª Aguila informa que dejo la informatica hace par de años ; propone a Ionos[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-60-Annex-6-2020-03-19-Ana-Ma-Aguila-correspondencia-web-y-mails-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 6 ; 2020 03 19 ; Ana Mª Aguila ; correspondencia web y mails[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-61-Annex-6-2020-03-23-Ana-Ma-Aguila-informa-de-la-transferencia-del-dominio-problemas-de-la-Web-y-con-la-configuracion-de-cuentas-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 6 ; 2020 03 23 ; Ana Mª Aguila informa de la transferencia del dominio; problemas de la Web y con la configuracion de cuentas[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-70-Annex-7-2021-03-11-8-de-mar-oferta-nova-web-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 7 ; 2021 03 11 ; 8 de mar oferta nova web[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-80-Annex-8-2020-02-07-Foto-1-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 8 ; 2020 02 07 ; Foto 1[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-81-Annex-8-2020-02-07-Foto-2-.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 8 ; 2020 02 07 ; Foto 2[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-82-Annex-8-2020-02-07-Foto-3-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 8 ; 2020 02 07 ; Foto 3[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-90-Annex-9-ICGC-Foto-2007-36301001023015rgb_A4H.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 9 ; ICGC Foto 2007 ; 36301001023015rgb_A4H[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-91-Annex-9-ICGC-Foto-2013-600000690018rgb_A4H.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 9 ; ICGC Foto 2013 ; 600000690018rgb_A4H[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/99-92-Annex-9-ICGC-Foto-2018-608_035_016_20181204_113252_RGB_DMCIII-27541_A4H.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 9 ; ICGC Foto 2018[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9910-Annex-10-IMG_2001-2.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 10 ; IMG_2001 (2)[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9910-Annex-10-IMG_2001-1.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 10 ; IMG_2001 (1)[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9911-Annex-11-Acta_Consell_de_Gestio_i_Participacio_de_Tamariu_de_24_de_doctubre_de_2020.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 11 ;

Acta Consell de Gestio i Participacio de Tamariu de 24 de doctubre de 2020[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9912-Annex-12-Acta_Consell_de_Gestio_i_Participacio_de_Tamariu_de_21_dagost_de_2021.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 12 ; Acta Consell de Gestio i Participacio de Tamariu de 21 d’agost de 2021[/nectar_text_inline_images][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 12 ; Acta Consell de Gestio i Participacio de Tamariu de 21 d’agost de 2021[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row][vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» column_margin=»default» column_direction=»default» column_direction_tablet=»default» column_direction_phone=»default» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» row_border_radius=»none» row_border_radius_applies=»bg» overflow=»visible» overlay_strength=»0.3″ gradient_direction=»left_to_right» shape_divider_position=»bottom» bg_image_animation=»none»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9913-Annex-13-Correspondencia-SGAE-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 13 ; Correspondència SGAE[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9914-Annex-14-pagaments-fets-per-compte-de-lAVAT-.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 14 ; pagaments fets per compte de l’AVAT[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9915-Annex-15-1-COMPTE-D´INGRESSOS-I-DESPESES-2019.pdf»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 15-1 ; COMPTE D´INGRESSOS I DESPESES 2019[/nectar_text_inline_images][/vc_column][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_tablet=»inherit» column_padding_phone=»inherit» column_padding_position=»all» column_element_spacing=»default» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» column_link_target=»_self» column_position=»default» gradient_direction=»left_to_right» overlay_strength=»0.3″ width=»1/4″ tablet_width_inherit=»default» tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» animation_type=»default» bg_image_animation=»none» border_type=»simple» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][nectar_icon icon_family=»fontawesome» icon_style=»default» icon_color_type=»color_scheme» icon_color=»Accent-Color» open_new_tab=»true» icon_padding=»20px» pointer_events=»all» url=»https://amicsdetamariu.cat/wp-content/uploads/2023/07/9915-Annex-15-2-COMPTE-DINGRESSOS-I-DESPESES-2020.pdf» icon_fontawesome=»fa fa-file-text-o»][nectar_text_inline_images media_type=»images» image_size=»medium» image_effect=»none» image_loading=»default»]Annex 15-2 ; COMPTE D’INGRESSOS I DESPESES 2020[/nectar_text_inline_images][/vc_column][/vc_row]