ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE TAMARIU

L’Associació de Veïns i Amics de Tamariu es dedica apassionadament a preservar l’autenticitat i sostenibilitat de Tamariu. Mobilitzem recursos per a protegir el nostre entorn de la massificació i conservar el medi ambient de la cala. Des dels nostres inicis l’any 1958, ens comprometem a embellir, conservar i millorar la platja de Tamariu.

L’Associació proposa anualment a les autoritats municipals una llista de millores per a la infraestructura bàsica i l’embelliment urbanístic de Tamariu. Durant tot l’any, mantenim un contacte estret amb els serveis municipals corresponents per vetllar que aquestes necessitats siguin ateses de manera satisfactòria.

EXPLORA

AGENDA

CONTACTE

TAMARIU

“Però a sota del prodigiós paisatge físic a Tamariu hi ha un esperit del lloc el genius loci indefinible, secret, misteriós, que sembla estar lligat amb la quinta essència de la llibertat. És aquest esperit emmarcat per una geografia prodigiosa el que deu haver mantingut en el nostre esperit més arcaic el somni de Tamariu com a modest paradís recuperable. Que aquest esperit es manté encara, ho demostra el fet que els estiuejants de Tamariu, quan se’ls fica el gra de sorra al cap, entren en estats de llibertat que ni ells mateixos no saben el que els passa.”

Quadern de notes vistes — Josep Pla

“La mar tenyida de rosa del ponent incendiat, el blau del firmament, nimbat com d’una resplendor de confitura de prunes clàudies, la deliqüescència de les formes en l’aire, la vaguetat blavosa de les muntanyes, la boirina subtil, com un baf daurat de la planura en pau.”

La Costa Brava observada per Josep Pla

allotjaments

Gastronomia

platges

activitats